Sendte radioaktivt avfall til Sverige

Bergensbedrift i sentrum av svensk avsløring. Det radioaktive oljeslammet ble sendt tilbake til Bergen.

KONTOR: Her er kontoret til Indus Kjemisk Teknisk Fabrikk AS i Arna. Marita Aarekol

Det er svenske SVT som kan avsløre at radioaktivt oljeslam ble sendt til Malmø. Avfallet skulle gi svenskene varme og strøm, men en kontroll viste at avfallet innholdt grunnstoffet radium.

Dermed ble oljeslammet sendt tilbake til avsender, som er selskapet Indus Kjemisk Teknisk Fabrikk AS i Arna, utenfor Bergen sentrum.

BT har bedt om innsyn i og fått tilgang til et dokument fra Miljødirektoratet som bekrefter saken:

"Miljødirektoratet godkjenner returtransport av oljeforurenset masse som er kontaminert med radioaktive stoffer. Vi regner med at Indus Kjemisk TF AS er orientert om saken og er klar til å motta avfallet", står det i brevet, som er datert 7. april i år.

— Det er ikke bra

Det radioaktive avfallet ble sendt tilbake til Bergen og Arna i mai.

SVT skriver at varmekraftverket i Malmø er ett av få som måler om avfallet de får inn er radioaktivt. Det var selskapet Sysav som tok i mot det radioaktive avfallet fra Arna-bedriften.

— Dette er jo ikke bra i det hele tatt. Men når vi har stoppet det og sendt det tilbake til leverandøren, så har vi oppfylt våre forpliktelser, sier kommunikasjonssjef Gunilla Carlsson i Sysav til SVT.

- Aldri opplevd lignende

BT møtte daglig leder og styreleder Trond Andersen i Indus Kjemisk Teknisk Fabrikk AS på anlegget i Arna tirsdag formiddag.

— Vi har aldri opplevd noe slikt tidligere. Jeg regner med det er snakk om lavradioaktivt avfall. Vi venter nå på analyser og skal gjøre alt riktig når vi får resultatene, sier Andersen.

IDENTISK: Det var en beholder av denne typen som ble sendt til Sverige med radioaktivt avfall. Marita Aarekol

Han forteller at Indus er et tradingselskap som behandler farlig avfall, nærmere bestemt slam fra oljekilder.

— Vi har drevet med dette i fem til syv år. Kontrakten med Malmø har vi hatt i ett år.

Står fremdeles i Arna

Vanligvis henter selskapet det farlige avfallet hos kunden og kjører det direkte til mottaker. Noe mellomlagres ved anlegget i Arna.

Forsendelsen til Sverige kom fra et grovmaskinverksted utenfor Bergen, forteller Andersen.

Beholderen med det radioaktive avfallet som kom i retur fra Sverige, står nå lagret for seg selv i en hall hos Indus.

Regner med lavradioaktivt avfall

Roar Hansen, leder i bransjeorganisasjonen Norsk forening for farlig avfall (NFFA), hvor også Indus er medlem, er ikke veldig bekymret.

— Jeg regner med det er snakk om såkalt lavradioaktivt avfall, og dette er en type radioaktivitet som man også vil kunne finne ute i naturen, blant annet i alunskifer som vi ferdes på hver eneste dag, sier Hansen til Aftenposten.

Han påpeker at leverandører av farlig avfall skal sjekke hvorvidt avfallet er radioaktivt dersom det er den minste mistanke om radioaktivitet.

— Burde ikke Indus ha sjekket oljeslammet på forhånd da?

— Slik jeg har forstått det, så kommer dette slammet fra en oljeutskiller, og jeg har ikke noen informasjon som tilsier at man bør sjekke oljeslam fra en slik kilde, så for meg fremstår det som underlig at de målte radioaktivitet i dette avfallet, sier han og understreker at han har respekt for at Sysavs varmekraftverk ikke ønsker å ta imot radioaktivt avfall.