• NYTT POLITI: - Det er påfallende at politianalysen overhodet ikke nevner de politisk vedtatte prinsippene for politiet, mener høgskolelektor Birgitte Ellefsen. Reformen, som legger opp til langt færre politidistrikter og lensmannskontorer, legges trolig frem for Stortinget i mars. foto: Fredrik Varfjell, Scanpix

- Har forlatt politiprinsipper

På få år har beskrivelsene av hva som er et godt politi, blitt radikalt endret.