Tidligere denne uken skrev BT om fødselstallene fra Kvinneklinikken på Haukeland. De viser at høsten 2014 ble det født 68 flere barn i september enn året før.

Jordmødrene på KK vet ikke hva dette skyldes, men helt sikkert er det at disse barna ikke har rett på en barnehageplass fra høsten 2015. Det har heller ikke de som er født senere på året.

Nå engasjerer Arbeiderpartiet seg i saken. De mener at alle ettåringer skal ha rett på barnehageplass, uansett når de er født på året.

— Kan ikke planlegge

— Barnehageopptaket, slik det er i dag, tar fra foreldrene muligheten til å planlegge fremtiden slik de vil, sier Pål Hafstad Thorsen (Ap), leder for komité for oppvekst.

Han mener også at familiene skal få tilbud om barnehageplass i sin bydel eller nær jobben.

— Vi må ha en politikk som bidrar til at barnefamiliene har valgfrihet, økonomisk trygghet og at foreldre kommer seg tilbake i arbeidslivet. Det viktigste virkemiddelet vi har for å sikre det, er barnehagepolitikken. Det er på tide å skape ny barnehagepolitikk som står seg i fremtiden, sier Thorsen.

KrF positive

KrFs gruppeleder Marita Moltu er positiv til Aps forslag.

— Vi bør kunne gjøre noe med den datoen. Det er veldig uheldig for dem som får barn etter fristen, og det oppleves urettferdig, sier Moltu.

Selv er hun født på den heldige datoen 31. august, uten at det hadde noe å si for barnehageopptak på den tiden.

— Vi vil være med og se på om det er mulig å gi alle ettåringer barnehageplass, men spørsmålet er om det er realiserbart. Blir det for kostbart, må vi ta hensyn til det, sier Moltu.

Født i november

Thorsen er selv hjemme med Ella Margrete som er født 2. november 2014, altså to måneder etter fristen for å få barnehageplass til høsten.

Dermed kan han selv få føle problemstillingen på kroppen. Neste høst må kanskje han eller samboeren ut i ulønnet permisjon. Rett på barnehageplass har de ikke.

Ap ser for seg at det skal være et løpende opptak av barnehageplass.

— Hvordan skal det gjøres?

— Vi vet at det er gjennomførbart, men selve gjennomføringen blir for teknisk til at jeg kan redegjøre for det. Men det vil bli lignende suppleringsopptaket i dag, sier Thorsen.

— Men om dere får vedtatt dette, er det likevel mangel på barnehageplasser?

— Jeg vil tro at vi klarer å bygge nok barnehageplasser i løpet av neste byrådsperiode hvis vi får flertall for dette, sier Thorsen.

Thorsen understreker at Bergen oppfyller minimumskravet i barnehageloven med rett til barnehageplass og ett hovedopptak.

— Men det er fritt frem for kommunene å gjøre opptaksordningene bedre, sier Thorsen.

Vil bygge nærbarnehager

Ap foreslår dessuten:

Å etablere nærbarnehager med reduserte krav til infrastruktur. Dette kan gi hundre nye plasser i Årstad, Bergenhus og Laksevåg.

La det offentlige ta større ansvar, og la Bergen øke andelen kommunale barnehageplasser fra dagens 30 prosent.

— Bergen kommune har en del interessante tomter som ikke har holdt mål som tradisjonelle barnehagetomter. Blant annet gjelder dette steder hvor det før var barneparker. Disse har potensial som nærbarnehager, sier Thorsen.

Han tror kampen om barnehageplass for alle ettåringer kan bli viktig i den kommende kommunevalgkampen.

— Dette er en sak som engasjerer mange foreldre i Bergen. Mange har kjent dette på kroppen selv, sier Thorsen.

Befolkningsprognosene til SSB og Bergen kommune viser at det forventes færre nyfødte enn tidligere antatt.

— Det gir oss handlingsrom og tid til å etablere flere barnehageplasser, og det kan gi løfte om barnehageplass til alle ettåringer, mener Thorsen.