Ti bud for å unngå dødsulykker i Bergens-trafikken

— Vi har nå passert 600 dager uten en dødsulykke i Bergens-trafikken, sier distriktsleder i Trygg Trafikk Hordaland, Knut Olav R. Nestås. Han lanserer nå ti bud for en enda mer trafikksikker by.

Publisert Publisert

TRYGG BERGEN: Distriktsleder i Trygg Trafikk Hordaland, Knut Olav R. Nestås, har laget ti bud for hvordan ytterligere forbedre trafikksikkerheten i Bergen. ARKIVFOTO: ØYVIND AUKRUST

  • Arne Edvardsen
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Ifølge tall fra Trygg Trafikk og Statens vegvesen var det 26. februar 600 dager siden forrige dødsulykke i Bergen.

— Svært, svært gledelig

Senioringeniør Tor Høyland i Statens vegvesen sier at man må helt tilbake til 70-tallet for å kunne vise til en tilsvarende lang periode uten trafikkdrepte i Bergen.

— Den siste dødsulykken innenfor Bergen kommunes grenser var 6. juli 2014 ved Storavatnet ved avkjørselen til Askøy. At veifarende i Bergen nå har kjørt mer enn 600 dager uten en ulykke med dødelig utgang er svært, svært gledelig, sier Høyland.

- Holde nullen

Trygg Trafikk vil gjerne at den gode statistikken skal bli normalen.

— Vi nærmer oss to år, noe som er helt unikt for en storby. Nå må vi jobbe for å holde nullen også de neste 600 dagene. Og de neste 600 deretter.En utopi, vil mange si. Vi i Trygg Trafikk er ikke enige i det, sier Nestås.

Han understreker at verken gode samarbeidspartnere som Statens vegvesen, Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune, politiet eller Trygg Trafikk sitter med den endelige fasiten på hvordan nullen kan holdes.

Men han lanserer ti bud for det videre byutviklings- og trafikksikringsarbeidet i Bergen.

Les også

Mann (45) fra Voss mistet livet

Her er listen

  • 1. Legg til rette for dem som reiser kollektivt, går og sykler: Flere gater må omreguleres for å bedre forholdene for kollektivtrafikk og myke trafikanter. Dette forutsetter mer kompakt bygging og en effektiv areal— og transportpolitikk.

2. Bygge sammenhengende sykkelveinett: Både inn mot byen og et finmasket nett av sammenhengende sykkelfelt og fortau i byen. Drift og vedlikehold må prioriteres.

3. Satse på trafikk- og sykkelopplæring: Barnehagene og skolene må jobbe med systematisk trafikkopplæring over tid.

4. Avgrense biltrafikken: Mest mulig gjennomfartstrafikk bør gå utenfor sentrum.

5. Prioritere trafikksikring ved veibygging: Ved knappe ressurser må trafikksikkerhet prioriteres. Ved fare for møteulykker bør ikke fartsgrensen være høyere enn 70 kilometer i timen.

6. Skape trygge byrom for fotgjengere: Ved å redusere fartsgrenser redder vi liv. I 30 km/t overlever ni av ti fotgjengere ved påkjørsel, mens åtte av ti dør ved påkjørsel i 50 km/t.

7. Utrede muligheter for flere bilfrie soner i Bergen: Dette vil redusere tallet på konfliktpunkt og redusere tallet på ulykker.

8. Sikre en sykkelvennlig byutvikling: For å få opp sykkelandelen, trenger vi fleksible veinormaler med åpning for enklere, smalere og billigere sykkelveier.

9. Investere i skoleveier: Det må satses på skoleveier, slik at flest mulig barn trygt kan gå eller sykle til skolen.

10. Skjerpe trygghetskravene til skoleskyss: Alle elever må ha rett til sitteplass med trepunktsbelte i buss som brukes til skoleskyss.

Les også

Disse ti punktene skal gjøre politiet bedre

Roser veifarende

Nestås sier at hver eneste ansvarlige veifarende i bergenstrafikken har ein liten aksje i at det har gått så bra.

— Ved å bruke bilbelte, holde fartsgrensen, legge fra oss mobiltelefonen og andre distraksjoner, samt unngå kjøring i ruspåvirket tilstand kan vi redde mange liv.

— I kombinasjon med tiltak også fra bilprodusenter, Statens vegvesen, politi, kommuner, fylkeskommuner og statlig hold, kan summen av det vi gjør på vei-, kjøretøy- og trafikantsiden føre til at vi en dag faktisk når visjonen om at ingen skal dø eller bli alvorlig skadd i trafikken, sier Nestås.

Publisert

Les mer om dette temaet

  1. Så lenge var E 16 stengt

  2. Politiet: - Gjør svingen lovlig

  3. Slik mister du lappen

BT anbefaler

Skal du ha konfirmasjon i helgen? Disse reglene gjelder nå.

Bergen forbyr private sammenkomster med over 20 personer. Det betyr ikke at du må avlyse.

LES SAKEN
  1. Trafikk