Kvalte mink med hendene etter hønseraid

Da Jorunn Nistad oppdaget minken som hadde herjet og drept fem av hønene hennes, ble hun så forbannet at hun kvalte den - med bare nevene. Nå ligger minken i frysen, klar til utstopping.