Tapte mot Fellesforbundet

Helge Husebø tapte saka mot Fellesforbundet, som kom i kjølvatnet av ei mobbesak på Frank Mohn på Flatøy. Husebøs advokat tilrår anke til Lagmannsretten.