Slakter økonomiplanen

Kommunal Rapport slakter Bergen kommunes økonomiplan og kaller den "Fantasifoster fra byrådet i Bergen".