Busstilskudd kunne finansiert 900 nye skoler

90.000 elever i grunnskolen skysses daglig til og fra skolen. Pengene det koster, 2,5 milliarder kroner, kunne i stedet gitt 900 nye skoler.