Statskirken slås knockout

Frikirkene er mye mer populære enn statskirkemenighetene i Bergen. I alle fall når det gjelder kirkebesøk på søndagene.