- Ikke overrasket over kirkebesøk

Bjørgvin bispedømmeråd avviser at frikirkesamfunnene har større oppslutning enn Den norske kirke i Bergen.