Blir skilde i morgon

Alle pasientane ved Lavik sjukeheim blir flytta i morgon. Avgjerda inneber at ekteparet Johanna (88) og Nils Bjørkhaug (90) blir skilde etter 64 års eksteskap.