Partisekretærer utenfor sexmistanke

Partisekretærene Roald Kvamme og Stian Nyhus har fått full støtte fra ledelsen på Youngstorget. AUFs sex-anklager er ikke myntet på dem.