Flere fristes av studentlivet

Flere ønsker å bli studenter ved universiteter og høgskoler. Økningen i antall søkere er på syv prosent i forhold til i 2001.