Full og hissig flypassasjer

En sterkt beruset mann laget hodebry for kabinpersonalet på en innenriksflyging til Flesland tirsdag kveld.