Veiskiltingen i Bergen skal revideres

Det har vært noen skriverier i sommer om skiltingen - eller mangel på samme - i Bergen. Særlig har det vært påpekt at de som er ukjente i Bergens topografi, ikke så lett finner veien fra sentrum til Flesland.