Bra utbytte av reinsjakten

Totalt ble det felt godt i underkant av 2000 dyr av en kvote på 5000 i årets villreinjakt på Hardangervidda.