Seks års kamp om ungane

Den videofilma tilbakeføringa er ein av fleire dramatiske hendingar i ein seks år lang strid mellom foreldra.