Flere overgrepssaker

Barnevernsvakten i Bergen har det siste året opplevd en dramatisk økning i antall meldte seksuelle overgrep mot barn. Og den dystre utviklingen har fortsatt inn i det nye året.