Ørnulf Axel Elseth ny domprost i Bergen

Generalsekretær Ørnulf Axel Elseth vart i statsråd fredag utnemnt til domprost i Bergen domprosti og sokneprest i Domkirken prestegjeld. Han er i dag generalsekretær i KFUK-KFUM.