Ingen barnehager er godkjent

Forskriften om miljørettet helsevern er blitt kalt elevenes arbeidsmiljølov. Etter forskriftene skulle kommunene sørge for at alle skoler og barnehager hadde godkjent inneklima innen 1. januar 1999.