- Vil ramme publikum

Politilagsleder Jan Gunnar Bøe refser Justisdepartementet. Han er også kritisk til politimesteren. - At stillinger blir stående ledige går ut over tjenestefolkenes sikkerhet, arbeidsmiljøet og publikum, sier han.