Foreslår gratis studenttomter

Kommunene bør ta et større ansvar for bygging av studentboliger. De bør gi bort tomter til studentboliger, eller selge til redusert pris der studentene ønsker å bo.