- Et nasjonalt ansvar

Staten må hjelpe til med å finansiere rehabiliteringen av middelalderkirkene i Bergen sentrum.