Oppgjør på Gimle skole

Elever og lærere på Gimle skole reagerer kraftig på medienes fremstilling av voldsepisodene den siste uken.