Ingen restriksjonar for ballastvatn

Det eksisterer ingen reglar for utslepp av ballastvatn i Noreg. Andre land har derimot innført restriksjonar. Miljøstiftinga Bellona krev no at det same skjer her i landet.