Strammer opp byrådet

Høyre ber byrådet følge budsjettet, og ikke innføre kommunal kjøpsplikt for å redde arbeidsplasser på Tekniske tjenester.