Holder fast ved dagmulkt

Direktoratet for brann- og elsikkerhet holder fast på vedtaket om dagmulkter for manglende brannsikring i tunneler i Bergen. Men vegsjefen tror de slipper i betale.