Askøybroen inn i bomsystemet

Fra første februar blir Askøybroen innlemmet i det nye Autopass-systemet som skal innføres for bompenger i Bergen.