«Enkelte forbrytere skal bare ikke prøveløslates»

Walter Wangberg reagerer sterkt på at Varg Vikernes var på åpen soning og klar for prøveløslatelse om kort tid.