Hestehandel med Hamre kosta Per Jørgensen dyrt

Fleire hesteeigarar har fått saftige momskrav frå tollvesenet etter å ha importert hest frå utlandet med Atle Hamre som mellommann. Ein av desse er den profilerte forretningsmannen Per Jørgensen i Bergen.