Alle barneheimar skal granskast

Alle barneheimar i heile landet skal no under lupa. Barne- og familieminister Laila Dåvøy fryktar nemleg at tilhøva ved barneheimane kan ha vore like dårlege andre stader som i Bergen