Internasjonal menighet i St. Markus kirke

Den norske kirke etablerer nå landets første internasjonale menighet i Bergen. Menigheten får tilhold i St. Markus kirke.