Helt sløkket!

Mørklagte fotgjengerfelt, skumle skoleveier og dunkle veikryss. Gatelys uten guff. Vi kvir oss til vinteren, både bilister og fotgjengere.