Stor mangel på hjemmehjelper

Bitten Evina Hansen (bildet) er en av de mange eldre i Bergen som må klare seg uten hjemmehjelp i sommer.