Avskiltingen starter

Politi og tollvesen kvesser avbitertangen. Fra i morgen risikerer 10.000 bileiere i Hordaland og Sogn og Fjordane å miste skiltene.