• LÆRER NORSK KULTUR: De latviske aupairene Baiba Eglite (t.v.) og Evija Seiksta passer barn og lærer seg norsk kultur til bruk i arbeidslivet. Foreldrene til Sivert (6), Ole (2) og Simen (10) betaler Baiba med kontantstøtten. FOTO: Foto: Helge Skodvin

Au pair-er betales med kontantstøtte

I stedet for barnehage og skolefritidsordning, bruker familien Erdal Ones aupair til å passe barna. Pengene får de fra kontantstøtten.