Helsetilsynet vurderer påbod

Statens Helsetilsyn vurderer å legge press på Bergen kommune for å få ei løysing på legemangelen i Bergen fengsel.