Vestlandet krev møte med ministeren

Vestlandsfylka finn seg ikkje i fråsegner som går på at dei ikkje prioriterer rassikring. No vil dei møta samferdsleminister Torild Skogsholm og seia frå.