Treng fire milliardar til rassikring

Skal vi sikra 80-90 prosent av dei rasfarlege punkta på vegane i Hordaland og Sogn og Fjordane trengst det fire milliardar kroner, meiner senioringeniør Arnfinn Ansok ved Hordaland Vegkontor og vegsjef Lars Lefdal i Sogn og Fjordane.