Byrådet varsler dramatiske kutt

For å få neste års budsjett i balanse vil byrådet kutte driftsbudsjettet med 200 millioner mer enn det forrige byrådet. I tillegg blir det byggestans for alt utenom sykehjem.