Hedret av politimesteren

Wenche og Gustav Myklebust ble fredag hedret av politimester Vidar Refvik for uredd og korrekt handling i forbindelse med dødsulykken i Fløyfjelltunnelen 10. november.