Mimi skal lede førskolelærerne

Mange nye barnehager og rimeligere pris er viktig. Like viktig er det at fremtidens barnehager inneholder kvalitet, sier Mimi Bjerkestrand (38), nyvalgt leder for førskolelærerne i Utdanningsforbundet.