Løslates mot kastrering

Sedelighetsforbrytere skal ikke løslates på prøve hvis de ikke lar seg kjemisk kastrere.