- Tragisk å fjerne spesialundervising

Forskar Lisbet Øygard meiner det blir ei tragedie for ungdommane i Kirkens Bymisjons alternative skoledag dersom retten til spesialundervising blir fjerna.