Utsatte boligplan på Knatten

Det hjelp ikke med at eierne av tomten på Knatten fikk møte gruppelederne i bystyret. Et usedvanlig debattlystent bystyre kom seg nemlig aldri gjennom sakslisten. Dermed er den omstridte reguleringssaken på Knatten utsatt til neste møte i bystyret.