- HVPU-reforma var naiv

HVPU-reforma var prega av ei naiv tru på integrering av dei psykisk utviklingshemma, meiner forskar Tor Inge Romøren.