Tøffe tider for sjåførane

Transportnæringa i Sogn og Fjordane aukar no aktiviteten så kraftig at det går ut over dei tilsette.