Foreslår integrering i byen

Byplanleggerne bør ta hensyn til at det blir flere flyktninger, mener arkitekt Øystein Myklebust.