Eksperiment endte i brann

Laboratorieforsøket ved Høyteknologisenteret gikk ikke som planlagt.