En person er skadet

Kollisjon mellom rullestol og sykkel i Sandviken.